Involució i evolució del "telespañolito"

A lo Duane Michals