Congrés de la Ràdio a Catalunya

12 i 13 de maig. Barcelona 2006