De què estan fets els somnis?

Àlbum fotogràfic familiar